สมยศ แช่มช้อย

     
  
         สมยศ แช่มช้อย - SOMYOS CHAMCHOY
       - เป็นนักวิชาการ จบปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ จบปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ (MBA.)
       อดีต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย
       อดีต กรรมการและเหรัญญิก "มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย" (IMET)
       อดีต ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
       อดีต ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
       อดีต ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ
       อดีต ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
       อดีต นักวิชาการประจำกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
       อดีต อนุกรรมาธิการเศรษฐกิจ พาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา (ส.ว.)
       อดีต ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ AEC วุฒิสภา
       อดีต อนุกรรมาธิการค้าปลีกค้าส่ง วุฒิสภา
       อดีต กรรมการตราสัญลักษณ์ Q-MARK ตณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันฯ (กกร.)
       อดีต กรรมการสภาธุรกิจ GMS (Thailand),
       อดีต กรรมการสภาธุรกิจ ACMECS (Thailand) และประธานอนุกรรมการสาขาสิ่งแวดล้อม, กรรมการ EABC (Thailand).
       อดีต กรรมการสภาธุรกิจ Mekong ROK (Thailand)
       อดีต กรรมการสภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป (TEUBC)  
       อดีต ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา (ส.ว.)
 
        - เป็นคนรักธรรมชาติ และเสียงเพลง สนใจเรื่องทางการเมือง รักการจัดรายการวิทยุพอๆกับการทำงานวิจัย
        - เป็น ผู้ดำเนินรายการวิทยุ "เจาะตลาดแดนมังกร" ทาง FM.96.5 อสมท."คลื่นความคิด" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.30-16.0 น.
 
         SOMYOS CHAMCHOY  (Som-yod, Cham-Choi) is senior researcher in research house involve macroeconomics research. 
           SOMYOS CHAMCHOY  was the former ministers adviser in several government of Thailand. Graduated of Economics and MBA.
 
 
ติดต่อ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
Connect with me
 
Add me as a friend on your social networksID Line : somyos-99
 


Facebook : Somyos chamchoy
 
"เว็บไซต์นี้ไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการค้า"
This is "Non-Commercial Objective Website"
1132902 Visitors1132902 Visitors1132902 Visitors1132902 Visitors1132902 Visitors1132902 Visitors1132902 Visitors