บทชีวิต

"เว็บไซต์นี้ไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการค้า"

This is Non-Commercial Objective Website
 
 
 
มนุษย์พยายามจะทำให้ชีวิตยืนยาว เพื่ออะไร?

 

            ความพยายามที่จะทำให้ชีวิตให้ยืนยาว หรือความพยายามที่จะสะสมทรัพย์ต่างๆมากมาย เพื่ออะไร? เป็นคำถามที่คิดว่าหลายคนอาจจะไม่ได้คิด

 

ถ้าเราลองมาจัดระบบความคิดของเราใหม่

            ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติที่ยาวนานมามากกว่า 1 ล้านปี เราคงจะสงสัยกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้อย่างแน่นอน

 

ทำไมหรือ?

ในเมื่อทุกเกิดมาแล้วต้องตายในที่สุด เพราะไม่มีมนุษย์คนใดบนโลกใบนี้มีอายุมากเกิน 150 ปีได้

แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องตาย

            โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทารก เด็ก คนหนุ่มสาว เพราะคนเหล่านี้อยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโต

โฮโมนในร่างการของคนเหล่านี้จะกระตุ้นให้มีความรู้สึกสบายและไม่คิดถึงความตาย

 

มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้จึงต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างยาวนานที่สุด

การทำให้ชีวิตมีความสุขที่สุด เพราะคาดเดาว่าความสุขทำให้ชีวิตยืนยาวนานได้

 

มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ยาวนานไปเพื่ออะไร?

            เพื่อสร้างสรรค์โลกนี้ให้ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้มีความสุขเท่ากันทั้งหมด มีอาหารเพียงพอ มีที่อยู่อาศัยทุกครอบครัว มีเพลงฟัง

            เพื่อให้มีมนุษย์อยู่เต็มโลกใบนี้ทุกตารางนิ้ว ทั้งในน้ำ บนอากาศ ทะเล เกาะ

            เพื่อให้คนบางกลุ่มลดจำนวนลง จึงต้องมีสงคราม ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โดยไม่มีเหตุผลพอ

            เพื่อที่จะหาหนทางออกจากดาวดวงนี้ ไปอยู่ดาวดวงอื่น

            เพื่อที่จะหาหนทางออกจากภพนี้ ไปอยู่ในภพหน้า เหมือนกับบรรพบุรุษในอดีต

            เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรบนโลกนี้ให้หมดไป แล้วก็สิ้นสุดกัน

            เพื่อที่จะหาทางทำลายโลกใบนี้พร้อมกับดวงจันทร์ที่เป็นบริวาร

 

ที่สุดของมนุษย์ชาติอยู่ตรงไหน?

สุดท้ายของโลกจะเป็นอย่างไร?

 

ใครจะตอบได้

 

ศาสดาทุกศาสนาบนโลกนี้ทำนายไม่ได้

            แต่ศาสดาต่างๆสามารถที่รู้ถึงอดีตที่ผ่านมาได้ จากประสบการณ์และการสะสมความรู้ของปราชญ์

ศาสดาของทุกศาสนาก็ต้องการให้มนุษย์ทุกคนอยู่บนโลกนี้ต่อไป เพื่อสร้างสรรค์ความดี

เพื่อที่จะหาหนทางที่จะทำให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาว

นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะทำให้การสะสมความรู้มีมากที่สุดเพื่อหาทางรอดให้มนุษยชาติ
 
1126561 Visitors1126561 Visitors1126561 Visitors1126561 Visitors1126561 Visitors1126561 Visitors1126561 Visitors